Ανάληψη δύο έργων στο πλαίσιο του Horizon 2020 “Governance for the Future”

Ανάληψη δύο έργων στο πλαίσιο του Horizon 2020 “Governance for the Future”


Η Uni Devices ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.

Πρόκειται για τις “GLASS – Solitary sign-on eGovernAnce paradigm based mostly on a distributed file trade community for Stability, transparency, value effectiveness and truSt” και “InGov – Inclusive Governance Styles and ICT Resources for Built-in Public Provider Co-Development and Provision” που κατατέθηκαν ως μέρος της ίδιας πρόσκλησης υπό τον τίτλο “Governance for the future”. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Uni Units κατέχει τον ρόλο του συντονιστή (coordinator) και units integrator.

Σκοπός των έργων είναι η δημιουργία ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης, με επίκεντρο τον πολίτη, μέσω του οποίου οι διοικητικοί φορείς θα μπορούν να διαμορφώνουν νέες διαδικασίες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν υπάρχουσες υποδομές και δεδομένα ώστε να αναπτύσσουν πιο στοχευμένες, ελκυστικές και αποτελεσματικές πολιτικές, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αρχές.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Distributed Ledger, Big Information Analytics, Equipment Discovering, Synthetic Intelligence, AIBots και NetApps, τα δύο έργα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθώντας τις αρχές digital-by-default, interoperable-by-design και as soon as-only theory, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών, οικονομικά αποδοτικών, διαλειτουργικών, διασυνοριακών και ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την υλοποίηση του μοντέλου διακυβέρνησης νέας γενιάς η Uni Techniques συνεργάζεται με εικοσιένα (21) διεπιστημονικούς συνεργάτες από δώδεκα (12) χώρες. Συγκεκριμένα, για το έργο GLASS, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Εταιρία για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα & Ασφάλεια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας, τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ινστιτούτο Fraunhofer για Ανοιχτά Επικοινωνιακά Συστήματα FOKUS, το Πανεπιστήμιο Napier στο Εδιμβούργο, την Ubitech, την PDMFC, την SUITE5 Knowledge Intelligence Answers και την Tages. Οι συνεργάτες για το έργο InGov είναι το Γραφείο της Κυβέρνησης της Κάτω Αυστρίας, ο Οργανισμός Πληροφορικής της Μάλτας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, η Περιφέρεια της Θεσσαλίας, η πόλη Μπιέλοβαρ της Κροατίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβέν, το Πανεπιστήμιο του Δούναβη Krems, η Deloitte Ιταλίας, η Ubitech και η Experience Systems.

Στο πλαίσιο της έγκρισης χρηματοδότησης, ο Αντώνης Κασσάνο, Company Improvement Director της Uni Devices δήλωσε: “Καθώς τα μοντέλα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης μετασχηματίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ανοιχτές συνεργασίες και οι καινοτόμες πλατφόρμες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Αποβλέπουμε στη δημιουργία ψηφιακών δικτύων και ανοιχτών οικοσυστημάτων με σαφή και ασφαλή πλαίσια και συγκεκριμένες οδηγίες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες. Στόχος μας, να μπορούμε να μετασχηματίζουμε τις παραδοσιακές λειτουργίες και να παρέχουμε άμεσες και προσβάσιμες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς: κυβερνήσεις, οργανισμούς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις και πολίτες, διατηρώντας παράλληλα μια βιώσιμη δομή για το μέλλον”.

 

 

Supply url

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.